Obuku za korišćenje Legalistik-a

Kec grupa vas poziva na besplatnu obuku za koriscenje softvera legalistick koji je namenjen advokatima, pravobraniocima i pravnicima u javnom sektoru i kompanijama.

Sta je to Legalastik?

Legalistik aplikacija namenjena je advokatskim kancelarijama i pravnim službama, kao osnovno sredstvo za vođenje predmeta, evidentiranje ročišta i praćenje rokova, uz upozorenja na nadolazeće obaveze svih saradnika. Pristupajte podacima i dokumentima u bilo kom trenutku, sa bilo kojeg mesta i olakšajte komunikaciju sa svojim klijentima.

Šta sve obuhvata softver?

KONTROLNA PLOČA

Sve bitne informacije sažete na jedan ekran. Početna tačka za svaki početak radnog dana.

KALENDAR

Kalendar sa jasnim pregledom i brzim unosom svih obaveza, rokova i termina. Lak pregled i filtriranje po saradnicima.

PREDMETI

Svi predmeti na jednom mestu. Kompletna istorija, dokumentacija, obaveze i zaduženja vezana za predmete.

ZADACI

Pregled svih zadataka, filtriranih po predmetu ili saradniku. Imajte informaciju u svakom trenutku koje su obaveze svih saradnika i u kojoj fazi je svaki od zadataka.

FAKTURE

Automatsko generisanje faktura, praćenje i statistika svih naplata. Pošaljite fakturu klijentu sa jednim klikom.

KLIJENTI

Podaci o svim klijentima na jednom mestu. Dodeljivanje klijentima mogućnosti praćenja statusa predmeta.

DOKUMENTI

Dodajte svoje dokumente ili ih jednostavno generišite putem šablona. Izaberite između Legalistik servera ili vašeg Google Drive prostora za smeštanje dokumenata i lako im pristupite sa bilo koje lokacije i bolo kojeg uređaja ali i jednostavno dijelite sa saradnicima.

WEB PRISTUP ZA KLIJENTE

Omogućite vašim klijentima da jednostavno prate status predmeta putem web pristupa i olakšajte komunikaciju sa njima.

SUDSKI PORTALI

Povežite jednostavno vaš predmet sa informacijama sa Pravosudje.ba i portal.sud.rs i primajte obavesti o svakoj promeni.

Kad i kako se održava obuka?

16. 02. 2024.

OD 13:00h

ZOOM aplikacija

Sertifikat

Svi učesnici  dobijaju sertifikat o uspešno položenoj obuci.

Prijavni formular