I OBLAST:
PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

II OBLAST:
ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

III OBLAST
POSLOVANJE U IT SEKTORU

IV OBLAST:
UGOVORI U IT SEKTORU