1686469725108918

Predavanja iz Upravnog prava
na Pripremama za pravosudni

Kec grupa vas poziva da se prijavite na predavanja iz Upravnog prava koja organizujemo u okviru Priprema za polaganje pravosudnog ispita. 

U okviru 5 dana i 20 časova na predavanjima iz Upravnog prava prelazi se kompletna materija koja vam je potrebna za polaganje 

pravosudnog ispita iz ove oblasti.

Agenda: 

27. 10. 2022. od 17:00 do 21:00h
28. 10. 2022. od 17:00 do 21:00h
31. 10. 2022. od 17:00 do 21:00h
02. 11. 2022. od 17:00 do 21:00h
04. 11. 2022. od 17:00 do 21:00h  

Cena: 

9.990,00 RSD 

Prijavite se kecgrupa@gmail.com ili na broj: 061/255-07-03