Humanitarna akcija

Kec grupa je u saradnji sa Fondom za izbegle, prognane i raseljene donirala 375 rančeva osnovnim školama na Kosovu i Metohiji u okviru akcije koje je realizovao „Glas Metohije“. Rančeve je ispred naše kompanije dodelio direktor, Dejan Škobić.