Priručnik:

Zaštita podataka o ličnosti

Ovaj priručnik predstavlja sveobuhvatni vodič u oblasti zaštite podataka o ličnosti, pružajući temeljno razumevanje kako ova pravna grana utiče na pojedince, kompanije i državu.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Zaštita podataka o ličnosti je danas jedna od najaktuelnijih i najvažnijih tema u digitalnom dobu. Lični podaci, kao što su imena, adrese, brojevi telefona, finansijski detalji i druge informacije, postali su dragoceni resursi koji često privlače pažnju različitih interesnih grupa. Bez obzira na to da li ste svesni ili ne, vaši lični podaci su izloženi rizicima svakodnevnog online života.

Svaki korak koji napravimo online, svaki proizvod koji kupimo ili uslugu koristimo, ostavlja digitalni trag sa našim ličnim podacima. I dok nam digitalna era pruža neviđene mogućnosti i udobnosti, sa sobom nosi i ozbiljne rizike po našu privatnost i sigurnost. Stoga je tema zaštite podataka o ličnosti danas od suštinskog značaja za svakog pojedinca, kompaniju i instituciju.

U srcu ove teme leže ključna pitanja o tome kako zaštititi svoju privatnost u digitalnom svetu, kako se suprotstaviti sve učestalijim pretnjama cyber kriminala, kako razumeti svoja prava u vezi sa ličnim podacima i kako odgovorno koristiti tehnologiju.

O PRIRUČNIKU

Ovaj priručnik predstavlja sveobuhvatni vodič u oblasti zaštite podataka o ličnosti, pružajući temeljno razumevanje kako ova pravna grana utiče na pojedince, kompanije i državu. Naglašava se važnost ličnih sloboda pojedinaca i potrebu za sigurnošću njihovih podataka u doba tehnološke revolucije.

Kompanijama pruža ključne smernice o zakonitosti i bezbednosti baza podataka, ističući kako pravilno upravljanje podacima može biti od suštinskog značaja za tržišnu poziciju.

Takođe, analizira se uloga države u kontroli podataka i pružanju javnih usluga uz poštovanje privatnosti građana. Ovaj priručnik je neophodan alat za sve koji žele da se upuste u dublje razumevanje i pridržavanje zakona o zaštiti podataka o ličnosti u dobu kada su podaci postali nafta 21. veka.

ZA KOGA JE OVAJ PRIRUČNIK?

Priručnik je namenjen svima koji poseduju ili  obrađuju lične podatke: kompanijama, institucijama, javnim upravama, javnim preduzećima ali i svim pravnicima i advokatima. 

DEMO VERZIJA KNJIGA

AUTORI KNJIGE

DENIS TUL

Denis je diplomirani pravnik s master diplomom iz politikologije i doktorand na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Sa iskustvom u pravosudnom sektoru i obrazovanjem u oblasti intelektualne svojine i zaštite podataka o ličnosti, Denis je vlasnik platforme LawIT(.rs) koja povezuje pravo i IT sektor. On je konsultant za tehnološke startape, IT kompanije i advokatske kancelarije, takođe je i edukator, asistent na fakultetu, i aktivno doprinosi unapređenju oblasti zaštite podataka o ličnosti. Njegova knjiga ima za cilj deljenje praktičnih znanja u ovoj oblasti radi unapređenja zaštite ličnih podataka.

Tadija Mitić

Tadija je master pravnik s dubokim uverenjem u celoživotno učenje i važnost kombinacije formalnog i neformalnog obrazovanja. Njegova stručnost u oblasti zaštite podataka o ličnosti počela je u danskim Better Collective kompaniji 2018. godine, gde je radio na usklađivanju poslovanja sa GDPR-om. Pored toga, aktivno se angažuje u civilnom sektoru i osnovao je udruženje „PraviLaw“ u Nišu, stvarajući platformu „Otisak.org“ za proveru zaštite podataka o ličnosti kod organa javne vlasti.

Tadija je takođe doprineo obrazovnom sektoru kao profesor ekonomije i biznisa u Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Nišu, kao i kroz međunarodni program „IB“. Takođe je autor koncepta pravne pismenosti za nepravnike u Srbiji, koji je detaljno opisao u knjizi „Bukvar pravne pismenosti“ i razvio edukativne alate za njegovu primenu.

Njegova strast prema civilnom sektoru dovela ga je do uloge program menadžera u Nacionalnoj Koaliciji za Decentralizaciju, gde intenzivno radi na decentralizaciji Republike Srbije i kao član Međuministarske radne grupe za Otvorenu Upravu. Tadija vidi svoju karijeru kao kombinaciju prava, civilnog sektora i obrazovanja, teži da uravnoteži svoje profesionalne strasti u ovim oblastima.

CENA

2490,00 Rsd + ptt

PORUČITE: