Kurs: Pravo i IT

Na kursu ćemo obraditi mnoge teme iz oblasti modernog prava, sa posebnim osvrtom na poslovanje u IT sektoru. Kurs obrađuje 4 odvojene oblasti od značaja za poslovanje u IT sektoru. Mnoge od ovih stvari odnose se i na kompanije čiji proizvod ili usluga nisu iz oblasti IT-a, ali koje se u svom poslovanju služe modernim tehnologijama.

Kojim se temama bavimo na kursu?

         1. PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE;

 • Autorsko pravo;

 • Patent:

 • Žig;

 • Industrijski dizajn;

 • Know-how

 • Zaštita koda.


  2. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI;

 • Osnovni pojmovi;

 • Načela zaštite podataka o ličnosti;

 • Proces usklađivanja poslovanja sa ZZPL-om.

3. POSLOVANJE U IT SEKTORU;

 • Digitalna imovina i sajt

 • Intelektualni potencijal kompanije;

 • Ugovor o radu u IT sektoru;

 • Poresko pravo u IT sektoru.

4. UGOVORI U IT SEKTORU;

 • Ugovor o licenci;

 • Ugovor o softverskoj licenci;

 • Ugovor o franšizingu;

 • NDA;

 • Uslovi korišćenja sajta 

 • Politika privatnosti na sajtu

 

Kako ćete pratiti kurs?

Šta još dobijate

Kome je namenjen kurs?

Kurs je u osnovi namenjen IT stručnjacima i pravnicima. Do sada su ga kupovali programeri, vlasnici i menadžeri IT kompanija, advokati, pravnici i studenti Pravnih fakulteta, kao i preduzetnicima koji žele da prate nove trendove i budu u toku sa aktuelnim dešavanjima i zakonskom regulativom. 

Na koji način će se realizovati kurs?

Kurs će biti snimljen i nalaziće se na našoj platformi na koju ćete moći da pristupite i pogledate bilo koju od lekcija koje ćemo u okviru kursa obrađivati. 

Kurs će biti aktivan od 01.03. kada možete početi da ga pratite. 

Predavač:

Denis Tul, Osnovne studije prava završio u Novom Sadu 2015. godine, master studije u Beogradu 2017. godine, a 2021. godine upisao doktorske studije. Pravosudni položio 2018. godine. Radio dve godine u Višem sudu u Novom Sadu, zatim godinu dana kao sekretar škole. Vodi LawIT od 2019. godine, a kao pravni savetnik se javlja u više firmi i advokatskih kancelarija. Osvnivač je i pravnik izdavaštva Bitije od 2020. godine, a od 2022. predaje na fakultetu. Intelektualnom svojinom se bavi od 2015. godine, a zaštitom podataka o ličnosti od 2018. godine.

Pogledajte jedno Denisovo besplatno predavanje

Pogledajte kako su polaznici seminara "Autoska Prava" ocenili Denisovo predavanje

CENA

Cena važi od 10. 02. do 16. 02. povodom dana državnosti

199,00 €

149,00 €

Postoji mogućnost plaćanja na dve rate