AI I PRAVO

BESPLATNO PREDAVANJE

 Četvrta industrijska revolucija nas ubrzano upoznaje sa novim tehnologijama, dok pravo sporo kaska i za onime što je već opšte poznato. Danas svi koristimo ChatGPT, ali regulacija veštačke inteligencije i dalje izostaje. A to je pitanje za pravnike, pa i za celo društvo. Globalno društvo nije pronašlo zajedničko rešenje povodom regulacije veštačke inteligencije, AI Act je usporen, a mi se nalazimo u trenutku kada još nemamo ni nacrt nekog domaćeg zakona. U ovom momentu pitamo se da li postoje neki etički principi iza kojih možemo stati svi zajedno kao društvo, a koji će pri pisanju zakona biti pretočeni u zakonska načela. Koji su rizici od veštačke inteligencije i možemo li ih izbeći? Naravno pre toga moramo i razumeti ovu tehnologiju makar u osnovama. I zato je tu ovo besplatno predavanje, da spoznamo šta je to veštačka inteligencija, koji su rizici i da predložimo neke etičke principe, te da kroz zajedničko dalje razmatranje oblikujemo ovu oblast za sigurniju i izvesniju budućnost.

TEME PREDAVANJA

Šta je to veštačka inteligencija?

Ovde ćemo probati da razumemo u osnovi o kakvoj se tehnologiji radi, da demistifikujemo ovu tehnologiju kako bi mogli ispravno da sagledamo pravne implikacije.

Prilike i rizici

Ovde ćemo probati da izdvojimo neke stvari koje nas brinu, ali i neke stvari koje predstavljaju prilike za društvo.

Etički principi veštačke inteligencije

Ovde iznosimo srž rada, odnosno predstavljamo 7 etičkih principa iza kojih smatramo da moramo stati kao društvo. Dozvoljavamo da isti nisu dovršeni i želimo raspravu o istima.

Regulacija veštačke inteligencije

Kratko ćemo proći kroz nacrt AI Act i videti šta je to neka budućnost koja se i nama sprema obzirom na tendenciju zakonodavca da prepiše rešenja EU.

Pravna struka u doba veštačke inteligencije

Ovde ćemo se pozabaviti i time kuda ide pravo u budućnosti i šta nam je činiti.

KAD I GDE?

20. 12. 2023. Od 18:00h

ZOOM aplikacija

PREDAVAČI

Denis Tul

Denis je doktorand prava, asistent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe i pravni konsultant u više IT kompanija. Bavi se intelektualnom svojinom, zaštitom podataka o ličnosti i IT pravom. On je autor i predavač na kursu „Pravo i IT“, te autor knjige „Zaštita podataka o ličnosti“ i većeg broja naučnih radova u oblasti IT prava. Pored pravnog savetovanaj bavi se edukacijama u oblastima modernog prava.

Tamara Zavišić

Tamara Zavišić je (master) pravik po struci, sa već preko 2 godine iskustva u IT sektoru, zaposlena je kao QA konsultant u kompaniji IWConnect, gde se između ostalog, zainteresovala za AI i počela isti da predstavlja i implementira u QA procese. Tamara aktivno radi na izučavanju AI/ML oblasti, sa fokusom na socijalni etičko-pravni aspekt.

ZA KOGA JE OVO PREDAVANJE?

Predavanje je namenjeno svima koje zanima veštačka inteligencija, i regulacija iste. Obzirom da se radi o regulaciji, pravnicima može biti posebno interesantno. Jezik će biti prilagođen tako da svi mogu da prate. IT struka bi takođe morala biti duboko zainteresovana za ove teme, jer se radi o regulaciji njihovih budućih projekata.

PRIJAVA

Zbog velikog interesovanja, broj mesta je ograničen!