Jedna vizija. Pametne odluke.

Naša priča

Nakon dugogodišnjeg iskustva u organizovanju edukacija i događaja, u novembru 2018. odlučujemo da pokrenemo centar koji će se baviti edukacijama i marketingom.

Naše Usluge

Pravo
Edukacije

Pripreme za pravosudni

Seminari

Konferencije

Obuke

Marketing

Promocije

Reklame

Biznis i pravo

Društvena Odgovornost

Kao društveno odgovorna kompanija, KEC grupa kroz finansijsku podršku pomaže humanitarne i obrazovne projekte od značaja za društvo.

Naši Partneri