1686469725108918

Učestvujete u sudskom postupku?
Smatrate da bi postupci trebali kraće da traju?

Upoznajte se sa suđenjem u razumnom roku, kriterijumima za ocenu dužine trajanja postupka, Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, pravnim sredstvima za ubrzanje postupka, sudskom praksom domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava.Prijavite se na seminar: 

SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU
Domaća primena i praksa Evropskog suda za ljudska prava

Pravo na suđenje u razumnom roku kao deo prava na pravično suđenje predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava koje pripada svim ljudima bez razlike

Svako, tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega, ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, obrazovanim na osnovu zakona. – čl. 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Ono je deo šireg prava koje svima garantuje da će nezavisan i nepristrasan sud, pravično i u razumnom roku, odlučiti o pravima, obavezama i optužbama protiv građana.

Pored navedene konvencije, ovo  pravo garantuje i Ustav Republike Srbije, a regulisano je Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.  Pravо na suđenje u razumnоm rоku propisano je brоjnim zakonima, uključujući Zakon o parničnom postupku, Zakon o krivičnom postupku, Zakon o opštem upravom postupku, Zakon o radu, Porodični zakon, Zakon o zabrani diskriminacije.

Pošto su se u praksi pojavile mnoge nedoumice u primeni ovog instituta i Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku Kec grupa će u saradnji sa istaknutim sudijama u ovoj oblasti organizovati seminar na kojem će učesnici dobiti sveobuhvatna znanja i informacije o primeni ovog instituta u praksi. 

Kad i gde se održava seminar?

Predavači:

Snežana Andrejević 
sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

Ljubica Milutinović
sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

Danijela Dukić 
sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu

Predavači: Ljubica Milutinović i Snežana Andrejević autorke su Komentara zakona o zaštiti prava na suđenje u razunom roku, kao i koautorke priručnika: Kriterijumi za ocenu povrede prava na suđenje u razumnom roku i Priručnika za obuku sudija o suđenju u razumnom roku, dok je sudija Danijela Dukić predsednik odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Privrednog apelacionog suda u Beograu. 

Pogledajte predavanje sudije Ljubice Milutinović o ujednačavanju sudske prakse:

Agenda

10:00 – 10:15h – Uvodno obraćanje direktora Kec grupe, Dejana Škobića

10:15 – 11:15h – Pravo na pravično suđenje, razumni rok i kriterijumi za ocenu dužine trajanja postupka – Snežana Andrejević

11:15 – 12:15h – Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku; evropski standardi i sudska praksa – Ljubica Milutinović 

12:15 – 12:30h – Pauza za kafu

12:30 – 13:00h – Postupak zaštite prava na suđenje u razumnom roku, pravna sredstva za ubrzanje sudskog postupka – Ljubica Milutinović

13:00 – 13:30h -Pravo na pravičnu naknadu u sporovima za naknadu nematerijalne i materijalne štete, zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. – Snežana Andrejević

13:30 – 14:15h – Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Danijela Dukić

14:15 – 15:15h – Pauza za ručak

15:15 – 16:00h – Suđenje u razumnom roku u praksi domaćih sudova – Danijela Dukić

16:00 – 16:30h – Pitanja i odgovori

Za koga je ovaj seminar?

Seminar je namenjen advokatima, sudijama, tužiocima, pravobraniocima, diplomiranim pravnicima i studentima pravnih fakulteta, kao i svima onima koji se kroz svoje zanimajnje imaju dodira sa pravom ili planiraju da se bave pravom.

Ukoliko konstantno radite na sebi i shvatate značaj edukacije ovaj seminar je pravo mesto za vas. 

Praktična znanja i iskustva koja ćete dobiti na ovom seminaru ne mogu se pronaći u knjigama i stručnoj literaturi te imate jedinstvenu priliku da saznate sve što vas zanima o suđenju u razumnom roku od strane predavača koji se godinama bave ovom temom. 

Šta sve dobijate?

  1. Predavanja
  2. Odgovore na pitanja 
  3. Nova poznanstva
  4. Kafe pauzu 
  5. Vaučer sa 50% popusta za članstvo u loyalty klubu
  6. Ručak
  7. Sertifikat

CENA:

10.000,00 rsd + PDV

Za članove loyalty kluba, studente i nezaposlene

15.000,OO rsd + PDV

Za ostala lica

Odobravamo dodatnih 10% popusta za dve ili više prijava iz iste institucije, suda ili advokatske kancelarije.

BROJ MESTA JE OGRANIČEN
PRIJAVITE SE NA VREME: