Kec grupa vas poziva na besplatno predavanje iz Ustavnog prava koje organizujemo u okviru priprema za pravosudni ispit. 08. 04. od 17:00h do 21:00h

Kad i gde?

📅 08. 04. 2023.

⌛ 17:00 – 21:00h

ZOOM aplikacija

Broj mjesta je ograničen!

Nakon prijave ćemo vam poslati poruku o učešću u roku od 24h.

Predavač

Prof. dr. Darko Simović

Nakon diplomiranja dve godine je radio kao advokatski pripravnik u Kruševcu, da bi se septembra 2002. godine, nakon odsluženja vojnog roka, zaposlio na Policijskoj akademiji kao asistent-pripravnik na predmetu Ustavno pravo. Sve vreme je zaposlen na ovoj visokoškolskoj instituciji koja je u međuvremenu preimenovana u Kriminalističko-policijska akademija. Od decembra 2009. godine prodekan je za materijalno-finansijske poslove, a 2012. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora na predmetu Ustavno pravo.

Broj mesta je ograničen!