BESPLATNO PREDAVANJE NA PRIPREMA ZA PRAVOSUDNI

Kec grupa vam poklanja 4h video materija sa predavanja na Pripremama za pravosudni ispit, iz oblasti za koju se vi opredelite.
PREDAVANJE ĆETE DOBITI NA EMAIL U ROKU OD 24h!

 Odaberite predavanje iz MPP koje predaje Prof. Dr Slavko Đorđević ili Ustavnog prava koje predaje Prof. Dr Darko Simović. 
Uverite se u kvalitet priprema!
Prijave primamo do 10. 09. 2023.

MOŽETE IZABRATI PREDAVANJA SAMO IZ JEDNE OBLASTI

MPP

PROF. Dr SLAVKO ĐORĐEVIĆ

(PROFESOR NA PRAVNOM FAKULTETU U KRAGUJEVCU)

PRIJAVA ZA MPP

USTAVNO PRAVO

PROF. Dr DARKO SIMOVIĆ

(PROFESOR NA KRIMINALISTIČKO POLICIJSKOM UNIVERZITETU U BEOGRADU)

PRIJAVA ZA USTAVNO PRAVO