RADIONICE O PISANJU PRESUDA ZA PRAVOSUDNI ISPIT - NIVO BiH

Kec grupa vas poziva da se prijavite na radionicu o pisanju krivičnih i parničnih presuda za pravosudni ispit na nivou BiH. Pridružite se našim istaknutim pravnim stručnjacima i ispitivačima na pravosudnom ispitu, dr Dragomiru Vukoju, koji će vas pripremiti za pismeni dio pravosudnog ispita. Kroz kombinaciju teorijskih smjernica i praktičnih vježbi, vi ćete steći neophodne vještine za efikasno pisanje presuda. Očekuju vas detaljne analize i povratne informacije od naših renomiranih predavača, tako da ćete imati uvid u to gdje su pogriješili i na čemu trebate da radite.

PREDAVANJA NA RADIONICAMA O PISANJU PRESUDA

U okviru predavanja o pisanju parničnih i krivičnih presuda za pravosudni ispit na nivou BiH koje se održavaju online, dobićete potrebna znanja o pisanju presuda, smjernice i savjete, kao i informacije o najčešćim propustima kolega na pravosudnom ispitu. Predavanja su interaktivna pa imate mogućnost da u svakom trenutku postavite pitanja predavaču. Uz to, dobijate i snimak predavanja koje možete pregledati neograničeni broj puta u naredna tri mjeseca. Predavanje za svaku radionicu traje po četiri školska časa, odnosno ukupno osam školskih časova.

KRIVIČNA PRESUDA

15. januar 2024. godine
17:00 – 21:00h

PARNIČNA PRESUDA

16. januar 2024. godine
17:00 – 21:00h

PISANJE PRESUDA

U prediodu od 15-20 januara dobijate zadatak da napišete presudu.

EVALUACIJA PRESUDA

Nakon što pogledate predavanja dobićete zadatak da sami napišete svoju presudu i dostavite predavačima koji će vaše presude pogledati i dati vam mišljenje na evaluaciji. Ovaj proces će vam pomoći da pored toga što ćete steći znanje o pisanju presuda, isto i provjerite i to od strane predavača koji su i ispitivači na pravosudnom ispitu.

Na evaluaciji ćete provjeriti svoje znanje i saznati gdje su kolege najčešće grešile prilikom izrade presude kako se te greške ne bi i vama ponovile. Na ovaj način ćete imati priliku da sagledate sve aspekte pisanja presude i budete sigurni u svoje znanje o pisanju presuda.

KRIVIČNA PRESUDA

25. januar 2024. godine
17:00 – 21:00h

PARNIČNA PRESUDA

26. januar 2024. godine
17:00 – 21:00h

PREDAVAČI

Doc. dr Dragomir Vukoje

Od 1975. do 1993. godine radio je u EDP „Elektro-Hercegovina“ Mostar, a zatim u OOUR “Elektro-Trebinje“ u Trebinju. 1993. godine imenovan je za sudiju Osnovnog suda u Trebinju. U okviru edukacionog programa Vlade Francuske boravio je, osam mjeseci, na stručnom usavršavanju na francuskoj Državnoj školi za sudije i tužioce te na Višem sudu u Tarbu. Za sudiju Okružnog suda u Trebinju izabran je 1999. godine.

Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH imenovan je za sudiju Suda BiH u martu 2005. godine.

Na Fakultetu za pravne nauke Univerziteta „Apeiron“ u Banja Luci, 2015. godine doktorirao na temi iz oblasti Međunarodnog humanitarnog prava.

Gospodin Dragomir je bio na listi ad hoc sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu ispred Bosne i Hercegovine.

Ipitivač je na pravosudno ispitu na nivou BiH.

CENA

Za prijave do 31.12

199KM

Za prijave posle 01.01.

299KM

PRIJAVNI FORMULAR