Engleski za pravnike

Ako ste pravnik ili advokat, sigurno želite dovoljno dobro znati engleski da možete da komunicirate sa klijentima i stručnjacima iz drugih zemalja. Ako ste student prava, sigurno želite da dokažete budućim poslodavcima da se dobro služite engleskim jezikom. Nikad nije kasno da naučite engleski i izdvojite se u moru ostalih koji se plaše da koriste. 

Kec grupa u saradnji sa školom stranih jezika Speak Easy vam predstavljaju engleski kurs za pravnike . U okviru kursa stećićete sva potrebna znanja vezano za engleski jezik u pravu, prednost na časovima dajemo pisanju i konverzaciji, tako da budite sigurni da posle kursa ćete biti u mogućnosti sami da koristite engleski jezik koji je namnjen za pravnike.Kurs obuhvata sve aspekte engleskog jezika koji su potrebni za uspešno obavljanje pravnih poslova. Učenici će naučiti kako da koriste engleski jezik u pisanju pravnih akata, kako da razumeju i koriste pravnu terminologiju i kako da se izražavaju na engleskom jeziku u pravnim situacijama.

Detalji o kursu

Jasmina Barišić

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i stekla zvanje profesor engleskog jezika i književnosti

Postavljena za stalnog sudskog prevodioca za engleski jezik 2016. godine

Stekla međunarodno zvanje predavača engleskog kao stranog jezika (CELTA) koje dodeljuje Univerzitet u Kembridžu.

Osnivač Centra stranih jezika Speak Easy koji je i zvanični centar za pripremu i polaganje

TOLES (Test of Legal English Skills) ispita pravnog engleskog jezika.

Član udruženja EULETA (Evropsko udruženje predavača pravnog engleskog jezika).

Preko 20 godina iskustva u vođenju kako opštih tako i specijalizovanih kurseva engleskog jezika

Tema i sadržaj kursa

– Radno pravo

– Privredno pravo

– Ugovorno pravo

– Pravo intelektualne svojine

– Oblici alternativnog rešavanja sporova

– Stečaj i likvidacija

– poboljšanje pismene komunikacije ( uključujući e-mailove, izveštaje i poslovna pisma)

Ove teme se obrađuju na sva tri nivoa samo na različitim nivoima (osnovni, viši i napredni)

Prilikom upisa kursa, vršiće se testiranje kandidata u online formatu, da bi znali kom nivou pripadate. Potreban nivo za pohađanje kursa engleski za pravnike  je B1

Ukoliko vaše znanje nije na nivou B1 postoji mogućnost da se prijavite na opšti kurs engleskog jezika, u skladu sa nivoom vašeg znanja. Nakon polaganja opšteg kursa B1 stičete mogućnost prijave na Engleski za pravnike.

Sertifikat

Nakon zavšenog kursa , stičete mogućnost polaganja za TOLES sertifikat koji je priznat u celom svetu. Polaganje za TOLES sertifikat može se obaviti fizički u prostorijama Speak easy skole, ili u online formatu.

Ograničen broj učesnika

Grupa prima ograničen broj ljudi , od 6 do 8 polaznika po grupi.

Svakog meseca jedna grupa startuje, prijavite se na vreme.

Cena kursa po nivoima

1. osnovni nivo: 8.000,00 na mesečnom nivou (32.000,00 ceo kurs)

2. viši nivo: 9.000,00 na mesečnom nivou (36.000,00 ceo kurs)

3. napredni: 11.000,00 na mesečnom nivou (44.000,00 ceo kurs)

Dinamika: 2 radna dana nedeljno po 90 min.
Ponedeljkom i petkom od 16:00h.

Trajanje kursa: 4 meseca.

Cene kurseva opšteg engleskog (A1B1): 6000,00 na mesečnom nivou. Trajanje svakog nivoa

je 3 meseca. 

Prijavni formular