Saradnici

Kec grupa sarađuje sa velikim brojem stručnjaka iz oblasti poslovnih veština, prava i ličnog razvoja. Predstavljamo Vam neke od njih

Prof. dr Predrag Jovanović

Vladimir Grbić

Prof. dr Slobodan Savić

Ljubica Milutinović

Boban Pavlović

Draško Orčić

Prof dr. Slavko Đorđević

Marko Burazor

Saša Ljuboja

Prof. dr Zoran Tomić

Prof. dr Dragana Kolarić

Prof. dr Ilija Babić

Prof dr. Darko Simović

Vanja Krstonošić

Marketing menažer Kec grupe