Gde da polažem pravosudni ispit

U Srbiji se samo u dva grada organizuje polaganje Pravosudnog ispita i to u Beogradu i Novom Sadu. Metodologija je ista: Pravosudni ispit se polaže u pismenoj i usmenoj formi. U pismenoj formi se uglavnom kao zadatak dobija pisanje presude iz građanske i krivične materije, dok usmeni deo ispita sadrži polaganje iz sedam oblasti (Građansko pravo, Krivično pravo, MPP, Ustavno pravo, Upravno pravo, Radno pravo i Privredno pravo) odjednom.

Kandidat koji želi da se prijavi za polaganje Pravosudnog ispita mora da ispuni sve zakonom predviđene uslove. Više o uslovima za polaganje Pravosudnog ispita nalazi se na sajtu Ministarstva pravde

Nakon što se kandidat prijavi za polaganje Pravosudnog ispita dobija komisiju pred kojom će polagati. U Beogradu postoje tri ispitna odbora, a u Novom Sadu dva.

Čemu dilema?

Neujednačena literatura, nepostojanje ispitivnih pitanja i često subjektivnost ispitivača na Pravosudnom ispitu doprinose opštoj nesigurnosti i strahu od polaganja Pravosudnog ispita. U Beogradu se koristi drugačija literatura za polaganje u odnosu na Novi Sad, pa čak se i u istom gradu razlikuje literatura po komisijama. Zbog toga kandidati nakon prijave Pravosudnog ispita isti odlažu, jer svoje učenje nakon prijave moraju prilagoditi određenoj komisiji. Pošto postoje samo ispitna pitanja iz 1997. godine koja više nisu validna kandidat najčešće dobija pitanja koje se ne nalazi među ispitnim pitanjima.

Ministarstvo pravde je još pre četiri godine u listu “Politika“ najavilo da je u planu izrada nacrta novog Zakona o pravosudnom ispitu koji će na drugačiji način regulisati uslove i način polaganja ispita, kao i sastav komisije. Da li će se i kada će se nešto promeniti ostaje da vidimo.

Često su različiti razlozi zbog kojih se određeni kandidat odluči za polaganje Pravosudnog ispita u Novom Sadu ili u Beogradu. Mišljenja su da je u Novom Sadu teži pismeni deo, dok je u Beogradu teži usmeni deo, takođe postoji razlika i u kriterijumima ispitivača po određenim komisijama.

Saslušajte kolege, ali poslušajte sebe kad budete donosii odluku o tome gde ćete polagati Pravosudni ispit. 

Često postavljena pitanja

Da li mogu da polažem u Beogradu ako živim u Subotici?
Naravno, potrebno je samo da uzmete potvrdu od Pokrajinskog sekretarijata za upravu, nacionalne manjine i propise da u prethodnih 6 meseci niste polagali Pravosudni ispit pred komisijama sekretarijata.

Iz koje literature da učim?
Nakon što odlučite da li ćete polagati u Novom Sadu ili Beogradu počinjete sa učenjem iz literature koja se traži u određenom gradu. Kad zaključite da ste spremni za polaganje Pravosudnog ispita prijavite se za polaganje, a nakon toga dodatno prilagodite svoje učenje određenoj komisiji.
Ukoliko to još niste učinili, bilo bi korisno da se pridružite Facebook grupi za polaganje pravosudnog ispita gde možete postaviti pitanja o literaturi i svemu što vas zanima. 
Mi u okviru priprema za Pravosudni dajemo polaznicima instrukcije o potrebnoj literaturi, često postavljenim pitanjima i mnogim drugim informacijama potrebnim za polaganje pravosudnog ispita. Možete slobodno i nas kontaktirati na mail: info@kecgrupa.rs za sve informacije u vezi polaganja Pravosudnog ispita. 

Koliko mi treba vremena da se spremim za pravosudni ispit? 
Naša istraživanja su pokazala da kandidati koji spremaju samostalno Pravosudni ispit za učenje izdvajaju od 8 meseci do godinu dana, dok kandidati koji su išli na pripreme za pravosudni izdvajaju za učenje od četiri do šest meseci. 

Sve je individualno i zavisi od toga da li ste zaposleni, da li imate porodicu i koliko možete dnevno da se posvetite učenju. 

Kec grupa vas poziva da se prijavite na Osmi ciklus online Priprema za pravosudni koji organizujemo od 05. 10. 2023. Pripreme traju tri meseca, a u okviru njih dobijate:

  • Preko 200 časova predavanja

  • Radionice o pisanju pravnih akata

  • Konsultacije sa predavačima

  • Konsultacije sa pravnim timom Kec grupe u vezi polaganja Pravosudnog ispita

  • Članstvo u loyality klubu Kec grupe

  • Materijale za spremanje pravosudnog ispita

Više informacija i prijave nalaze se na našem portalu: www.kecgrupa.rs