1686469725108918

Seminar:
Novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

O seminaru:

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu donosi brojne izmene i proširuje obaveze poslodavaca u cilju zaštite zaposlenih. Važnost bezbednosti na radu nikada nije bila veća. Zato je od ključne važnosti da budete informisani i pripremljeni kako biste ispunili nove zahteve i osigurali sigurno radno okruženje.

Naš seminar o novom Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu je koncipiran da vam pruži sveobuhvatan uvid u suštinu novih propisa i pravila. Razmotrićemo prava i obaveze zaposlenih, odgovornosti poslodavaca, organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, zaštitu zdravlja na radu i mnoge druge relevantne teme.

Nakon seminara ćete biti u mogućnosti da tumačite i primenjujete Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i uskladite svoje poslovanje.

Teme seminara:

1. Šta donosi novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu?

2. Pojmovi definisani u zakonu

3. Prava i obaveze zaposlenih

4. Obaveze i odgovornost poslodavca

5. Rad od kuće i rad na daljinu

6. Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

7. Zaštita zdravlja na radu

8. Uloga i značaj predstavnika zaposlenih i odbora za bezbednost i zdravlje na radu

9. Obaveze vođenja evidencija, prijava i izveštavanja o povredi na radu, evidencija, saradnja i izveštavanje.

10. Registar povreda na radu

11. Stručni ispit i izdavanje licenci

12. Uloga i značaj Uprave za bezbednost i zdravlje na radu

13. Inspekcijski nadzor i kaznene odredbe  

Agenda

10:00 – 11:30h – predavanje 
11:30 – 12:00h – kafe pauza 
12:00 – 14:00h – predavanje 
14:00 – 14:30h – pitanja i odgovori 
14:30 – 15:30h – ručak

Za koga je ovaj događaj?

Seminar je namenjen privatnom i javnom sektoru, licima zaduženim za primenu propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ,pravnicima, inženjerima, sudijama, advokatima, konsultantskim kućama i svima koji na bilo koji način imaju dodira sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Predavač

Vera Božić Trefalt

Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu Bivša direktorica Uprave za bezbednost i zdravlje na radu

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer-međunarodno pravo i položila pravosudni ispit. 

U periodu od 2005. do 2017. bila je direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, a tokom 2005.  bila je pomoćnik ministra rada u Sektoru za rad. Pre toga je obavljala je poslove Načelnika Odeljenja inspekcije rada u Sektoru inspekcije rada.

Do 2017. godine bila je član Saveta za bezbednost i zdravlje na radu Republike Srbije, član Saveta o zabrani izlaganju duvanskom dimu, član pregovaračkog tima za Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, član Nadzornog odbora projekta pod nazivom Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu, predsednik Komisije za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, predsednik Komisije za dodelu Nacionalnih priznanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, nosilac projekta pod nazivom Inspekcija rada – 21. vek, osnivač je nevladine organizacije Savez za zaštitu na radu Jugoslavije i Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Republike Srbije, jedan od autora knjige Bezbednost i zdravlje na radu- direktive evropske unije i dr.

Vreme i mesto

30.06. od 10:00h do 14:30h 
Uživo u Novom Sadu ili Online (ZOOM aplikacija) 

Sertifikat

Svi učesnici koji fizički prisustvuju na seminaru sertifikat će dobiti na samom događaju, dok će učesnici koji prate online sertifikat dobiti u elektronskom formatu.

Cena

Uživo:

12.990,00

Online:

6.990,00

Na navedene cene obračunava se PDV po stopi od 20%

Akcija: Uz kupljene tri kotizacije 

četvrtu dobijate besplatno