BESPLATNO PREDAVANJE IZ UPRAVNOG PRAVA

Kec grupa vas poziva na besplatno predavanja iz Upravnog prava u okviru Priprema za pravosudni ispit – nivo BiH koje će se održati 11. 10. 2023. godine u terminu od 17:00h – 21:00h.

Kad i gdje?

📅 11. 10. 2023.

⌛ 17:00 – 21:00h

ZOOM aplikacija

Broj mjesta je ograničen!

Nakon prijave ćemo vam poslati poruku o učešću u roku od 24h.

Predavač

Dr Dragoljuba Reljića, direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH i ispitivača na pravosudnom ispitu.

Gospodin Reljić je bogato iskustvo stekao kako u praksi, radeći u državnim institucijama, tako i u teoriji predavajući na brojnim konferencijama, seminarima i fakultetima.

Na Pripremama za pravosudni ispit na nivou BiH održat će predavanja iz Upravnog i Radnog prava.

Dr Dragoljub Reljić je rođen u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju „Petar Kočić“ završio je u Zvorniku. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završetka osnovnih studija, upisao je master studije na istom fakultetu. Doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu završio je s prosječnom ocjenom 9,71 i doktorirao s izvrsnošću. Objavio je brojne naučne radove u prestižnim časopisima, te je autor i koautor nekoliko knjiga i monografija iz oblasti prava. Izabran je za docenta na katedri za Građansko pravo Univerziteta PIM u Banjoj Luci.

Nakon završetka Pravnog fakulteta, radno iskustvo je stekao u općinskoj, gradskoj i republičkoj upravi obavljajući različite pravne poslove, od stručnog suradnika, savjetnika, šefa službe, do pomoćnika direktora za pravne poslove. Također, bio je kratko v.d. izvršnog direktora za pravne poslove ERS-a. Radio je kao savjetnik za ustavno-pravna pitanja srpskog člana Predsjedništva BiH. Također je bio generalni sekretar nekoliko zakonodavnih tijela u BiH, uključujući sekretara Predstavničkog doma PSBiH i generalnog sekretara Vijeća naroda RS. Položio je stručni upravni i pravosudni ispit.

Vlada BiH ga je imenovala u Pravni tim za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH vezano za pitanja skladištenja radioaktivnog otpada i potrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora. Banjoj Luci.

Broj mjesta je ograničen!