Seminar: Pisanje optužnih akata

Ukoliko želite da unapredite svoje veštine u pisanju optužnih akata ili naučite osnovne principe i metodologiju izrade optužnih akata, pozivamo vas da se prijavite za seminar „Pisanje optužnih akata“ koji je namenjen advokatima, tužiocima, diplomiranim pravnicima i studentima Pravnih fakulteta.

Na ovom seminaru će predavanje održati predavač sa preko 20 godina iskustva u radu u tužilaštvu i sa velikim brojem održanih predavanja za sudije, tužioce i advokate, Leposava  Vujanović Porubović, zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu, Tokom seminara, naučićete sve o procesu pisanja optužnih akata, uključujući principe i pravila koja se primenjuju u ovom procesu, kao i najbolje prakse koje su prepoznate u praksi.

Učesnici seminara će se upoznati sa najvažnijim elementima pisanja optužnog akta, uključujući odabir reči, strukturu i formatiranje, metodologiju, dokaze i ostalo. Takođe ćete saznati korisne savete iz prakse za pisanje efikasnih i preciznih optužnih akata, kao i kako se optužni akti koriste u krivičnom postupku.

KOJIM TEMAMA ĆEMO SE BAVITI?

  • Optužnica (optužni predlog)
  • Izreka
  • Obrazloženje
  • Sporazum o priznanju krivićnog dela
  • Predlog za pokretanje pripremnog postupka prema maloletnicima
  • Primeri iz prakse
  • Struktura i preporučeni stil pisanja optužnih akata
  • Praktična vežba

Nakon seminara „Pisanje optužnih akata“, vaša sposobnost pisanja optužnih akata će se značajno poboljšati, što će vam omogućiti da ako ste advokat uspešno zastupate svoje klijente u sudskim procesima, a ako ste pravnik steknete znanje koje će vam značiti u budućnosti.

KAD I GDE?

17. 05. 2023. od 17:00h - 21:00h

Online, preko aplikacije ZOOM

Svi učesnici koji se budu prijavili na seminar dobijaju sertifikat o učešću na seminaru: “Pisanje optužnih akata“ u elektronskom formatu, preko maila.

PREDAVAČ

Leposava Vujanović Porubović

(Zamenica Višeg javnog tužilaštva u Beogradu)

Izabrana na funkciju zamenika javnog tužioca 2003. godine u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, u kojem je radila i kao rukovodilac odeljenja, da bi 2017. godine bila upućena u Više javno tužilaštvo u Beogradu. 

2018. godine je izabrana na funkciju zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je obavljala poslove rukovodioca prvostepenog krivičnog odeljenja, kao i poslove prvog zamenika. 

Trenutno raspoređena u odeljenje za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Angažovana kao predavač na Pravosudnoj akademiji i trenutno kao jedan od predavača drži obuku na temu “Forenzika”, kao i obuku na temu “Pisanje optužnih akata”, a koje obuke su u toku, organizovane od strane Republičkog javnog tužilaštva, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, misija u Srbiji i Ministarstva pravde S. A. D.
Takođe, 2022. godine izabrana za predavača i lokalnog konsultanta za oblast “Harmonizacija pravosudne prakse”, a povodom konkursa koji je raspisan od strane Saveta Evrope.
Članica Nacionalne mreže sudija i tužilaca za primenu standarda Evropskog suda za ljudska prava u Republici Srbiji.

CENA

PRIJAVNI FORMULAR