Marketing

Promocije

“Poslovanje bez reklame je kao da namigujete devojci u mraku – vi znate šta radite, ali niko drugi
to ne vidi“

Kec grupa će vam pomoći da predstavite svoju kompaniju, proizvode i usluge u okviru promocija
na terenu ili promocija na društvenim mrežama.

Reklame

Video reklame su savremeni način komunikacije sa klijentima. Sve su prisutnije u promocijama
kompanija na društvenim mrežama i polako zamenjuju reklame u drugim formama.

Kec grupa se bavi snimanjem video reklama za televizijsku upotrebu i društvene mreže . Naše
reklame uspešno predstavljaju klijente, njihove proizvode ili usluge.

Biznis i Pravo

U okviru Kec grupe nalaze se Elektronske novine Biznis i Pravo – naučno-informativni časopis namenjen kompanijama i pravnicima. Na inovativan i zanimljiv način Biznis i Pravo prenosi vesti i informacije od značaja za obavljanje privredne delatnost i pravnike.