1686469725108918

Pravo

Pripreme za pravosudni

Kec grupa vas poziva na četvrti ciklus priprema za polaganje Pravosudnog ispita koji počinje od 21.04.2021.Organizujemo ga u saradnji sa istaknutim sudijama, advokatima i profesorima Pravnih fakulteta. Na putu do polaganja Pravosudnog ispita pružamo vam podršku u vidu predavanja, radionica o pisanju presuda, konsultacija sa predavačima i konsaltinga sa kolegama koje su položile Pravosudni ispit. 

Seminari

Kec grupa će uskoro organizovati novi seminar o zastupanju advokata u krivičnom postupku. Na seminaru će polaznici steći znanja i veštine neophodne za uspešno zastupanje u krivičnom postupku.

Konferencije

Kec grupa planira da organizuje Konferenciju pravnika nakon pandemije korona virusa.
Uskoro više informacija o konferenciji.

Obuke

Kec grupa će u maju 2021. organizovati novi kurs pisanja pravnih akata koji će obuhvatati pisanja tužbe, optužnice, presude, krivične prijave, ugovora i drugih pravnik akata.

Kontakt

Adresa: Zmaj Jovina 26,
21000 Novi Sad

Telefon: 
E-mail: info@kecgrupa.com

Radno Vreme

Ponedeljak-Petak 09:00-17:00

Subota 09:00-15:00