1686469725108918

Obuke

Najava

Kurs: pisanje pravnih akata

Kec grupa organizuje prvi sveobuhvatni kurs o pisanju pravnih akata na našim prostorima koji možete pratiti šest meseci, 24/7 kad god vam odgovara.

Utisci polaznika sa održanih obuka

Održane

Kurs: pisanje pravnih akata

Datum: novembar-decembar 2020.
Mesto: Online, Zoom
Predavači: Goran Petronijević, advokat
Ivana Josifović sudija Višeg suda u Novom Sadu
Boban Pavlović, inspektor unutrašnje kontrole
Lazar Lazović, zamenik tužioca u 3 OJT u Beogradu

Kontakt

Adresa: Zmaj Jovina 26,
21000 Novi Sad

Telefon: 
E-mail: info@kecgrupa.com

Radno Vreme

Ponedeljak-Petak 09:00-17:00

Subota 09:00-15:00