1686469725108918

Seminar:
Ugovori u privredi sa elementom inostranosti

Kec grupa vas poziva da se prijavite na seminar: Ugovori u privredi sa elementom inostranosti koji će se održati 10.11.2022. od 12:00 do 16:00h. u online formatu, preko platforme ZOOM: 

Na seminaru ćete imati priliku da se upoznate sa najvažnijim ugovorima koji domaće firme zaključuju sa inostranim kompanijama, sa domaćom i međunarodnom  regulativom, kao i da dobijete odgovore na sva vaša pitanja u vezi zaključivanja ugovora sa elementom inostranosti. Kroz interaktivnu diskusiju, predavač će vam skrenuti pažnju gde su se u praksi najčešće dešavali propusti, šta je posebno bitno da regulišete ovim ugovorima i kako da na najbolji način zaštitite svoju stranu kroz ugovor.  

Teme kojima ćemo se baviti: 

Ugovor o prodaji 

Ugovor o distribuciji

Ugovor o trgovinskom zastupanju

Ugovor o franšizingu

Za koga je ovaj događaj? 

Seminar je namenjen pravnicima u privredi i javnom sektoru, advokatima, medijatorima, vlasnicima i menadžerima IT kompanija  i studentima Pravnih fakulteta, kao i preduzetnicima koji zaključuju ugovore sa elementom inostranosti. 

Sertifikat

Svi učesnici će dobiti sertifikat u elektronskom ili štampanom formatu(šaljemo na kućnu adresu) 

Predavač: 

Prof. dr Slavko Đorđević, redovni profesor na Pravnom fakultetu u Kragujevcu iz Međunarodnog privatnog prava. Kao lokalni i regionalni ekspert IRZ fondacije više puta je od 2011. godine do danas, na poziv ove fondacije, držao predavanja na seminarima u pravosudnim akademijama i centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini (Republika Srpska i Federacija BiH) i Makedoniji. Bio je član radne grupe za izradu Nacrta novog Zakona o međunarodnom privatnom pravu, kao i član radne grupe Ministarstva pravde Republike Srbije za izradu Nacrta regionalne Konvencije o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.
Svoje veliko iskustvo stečeno u teoriji i praksi primenjuje i pomažući mnogim domaćim i inostranim advokatskim kancelarijama i kompanijama prilikom istupanja na strano tržište. 

Cena kotizacije: 

 

 Snižena cena:
 4.000,00 RSD – Za studente, članove loyalty kluba i nezaposlene

 Redovna cena:
 8.000,00 RSD – Za sve ostale učesnike

Broj mesta je ograničen.

Nakon što se prijavite u roku od 24h ćemo vam poslati potvrdu prijave i račun.