INDOK PROPISI ONLINE 

PRAVNA BAZA ZA USPEŠNOG PRAVNIKA

Sigurno ste se do sada susreli sa mnogim pravnim bazama koje morate da instalirate, koje nisu ažurirane, koje ne sadrže sudsku praksu ili modele akata koji su vama potrebni za posao, koje su komplikovane i zahtevaju obučenost pravnika koji pravnu bazu koristi? 

Za svoje klijente naš partner, kompanija Intermex među prvima je u Srbiji napravila pravnu bazu koja se ažurira na dnevnom nivou, za koju vam nije potrebna instalacija, koju možete koristiti na svim uređajima(računar, tablet i telefon) u svakoj prilici, koja je vrlo jednostavna za korišćenje i ne zahteva posebnu obučenost pravnika, a koja sadrži preko milion stranica propisa, sudske prakse, modela akata, stručnih mišljenja, preporuke… 

Nakon uspešne saradnje na više projekata Kec grupa je postala generalni zastupnik proizvoda i usluga kompanije Intermex za severni deo Srbije, među kojima se nalazi i pravna baza koju vam na ovoj stranici predstavljamo. 

ŠTA SADRŽI PRAVNA BAZA INDOK PROPISI ONLINE?

PROPISE

Propisi se ažuriraju na dnevnom nivou, a zahvaljujući implamentiranoj veštačkoj inteligenciji korisnik može pretraživati i propise po ključnoj reči. Recimo, ako ne možete da se setite kako glasi pun naziv propisa možete uneti samo jedan termin.. Primer: Zakon o prekršajima – dovoljno je uneti samo prekršaji. Isto se odnosi i na sudsku praksu.

SUDSKU PRAKSU

Sudska praksa sadrži Biltene Vrhovnog kasacionog suda, Ustavnog suda, Apelacionih, Viših i Osnovnih sudova. Pretraživanje se može vršiti po Biltenu ili tekstu odluke, pa tako na primer možete pretražiti “troškovi obrade kredita“ gde ćete u pretrazi dobiti stav VKS, kao i odluke nižih sudova. 

MODELI AKATA

U okviru modela akata nalazi se veliki broj ugovora, pravilnika, tužbi, izjava obaveštenja, poslovnika, statuta i mnogih drugih pravnih akata koje pravnici u državnim institucijama i privredi koriste. Takođe i modele možete pretraživati po tekstu, ključnoj reči ili punom nazivu. 

OBRASCI

U kategoriji kbrasci nalazi se veliki broj zahteva, prijava i formulara koje koristite u komunikaciji sa državnim organima Recimo, u okviru kategorije Poreska uprava možete pronaći Zahtev za fiskalizaciju Pretragu možete vršiti po oblastima, kao i po ključnim rečima i punom nazivu. 

KOMENTARI

U komentarima se nalazi preko 10.000 stručnih tekstova naših najvećih pravnih stručnjaka, a pretraživanje možete vršiti po ključnoj reči ili oblasti koja vas zanima. 

MIŠLJENJA

Mišljenja sadrže odgovore državnih organa na određemna pitanja. Recimo, u okviru finansija možete pronaći mišljenja Ministarstva finansija po određenom pitanju. Na primer: Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-000671/2020-04 od 05.01.2022. god. u vezi Poreskog postupka i poreske administracije za vraćanje PIB-a. 

PRAVNI INFORMATOR

Pravni informator je stručni časopis kompanije “Intermex“ koji obrađuje aktuelne teme, a koji izlazi dva puta mesečno. Pretragu možete vršiti po broju časopisa ili po ključnoj reči. 

ČASOPISI

Kompanija Intermex više od 20 godina izdaje časopise najznačajnijih udruženja pravnika, kao što su časopis Udruženja za Radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, Kopaoničke škole prirodnog prava i mnogih drugih. Ovde možete pronaći i mnoge zbornike, vodiče i priručnike. Pretraživanje možete vršiti prema ključnim rečima ili konkretnom časopisu i pbroju koji želite da čitate. 

POVEZANO PRETRAŽIVANJE

Ukoliko želite na jednom mestu da pronađete što više informacija o određenom pravnom terminu ili prema ključnim rečima koje vas zanimaju – to možete učiniti putem povezanog pretraživanja. Ovde će vam baza objediniti propise, sudsku praksu, komentare i mišljenja u vezi termina koji pretražujete. Recimo, ako pretražujete povreda prava na suđenje u razumnom roku možete pronaći odluke Evropskog suda za ljudska prava, zaključke sa sednice Građanskog odeljenja VKS, odluke Ustavnog , Apelacionog suda i mnoge druge. 

ARHIVA

U arhivi se nalazI veliki broj pravnih propisa i sudske prakse koji se više ne primenjuju – od Dušanovog zakonima do drugog svetskog rata. U sudskoj praksi se mogu pronaći zanimljive odluke koje su deo naše pravne itradicije.

10 RAZLOGA ZBOG KOJIH ĆETE SE ODLUČITI
ZA PRAVNU BAZU INDOK?

1. Pravna baza Indok propisi online sadrži preko milion stranica sudskih odluka, propisa, komentara zakona, gotovih modela akata, obrazaca i stručnih mišljenja.
2. Indok ne morate da instalirate, ažurirate i podešavate. Pristupate pravnoj bazi jednostavnim unosom imena i šifre koje dobijate nakon kupovine.
3. Ažurira se na dnevnom nivou i uvek imate pred sobom aktuelne propise.
4. Možete da je koristiti sa bilo kog uređaja računara, tableta ili telefona, jer funkcioniše poput Google pretraživača pa vam je pored uređaja potrebna samo internet konekcija
5. Pretraživanje možete vršiti po naslovu ili po tekstu. Čak i ako ne unesete tačan naziv propisa ili sudske prakse pretraživač će vam ponuditi rešenje koje je slično vašoj pretrazi.
6. Ova pravna baza će postati vaš saveznik u svakodnevnom radu i osnovno alat u radu, jer na brz način možete pronaći sve što vam je potrebno unosom teksta ili glasovnim putem.
7. Pravna baza ima integrisan Google Chrome prevodilac koji vam pruža mogućnost da prevodite sadržaj na strane jezike.
8. Na Pravnoj bazi možete pronaći sve zvanične biltene sudske prakse u originalu. U bazi se nalazi preko 100.000 sudskih odluka Vrhovnog kasacionog suda, Apelacionih i drugih sudova.
9. U pravnoj bazi možete pronaći preko 10.000 radova najvećih stručnjaka u oblasti prava u Srbiji.
10. Sve što vam treba nalazi se na jednom mestu i to je najvažniji razlog zbog kojeg trebate da se odlučite za indok propise online

KO U NAŠOJ ZEMLJI KORISTI INDOK PROPISE ONLINE?

Pravnu bazu Indok koriste sve vodeće institucije u našoj zemlji poput Ustavnog suda, Vrhovnog kasacionog suda, Vlade Republike Srbije, Narodne Skupštine, Državnog pravopravilaštva, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Narodne banke, ministarstva, mnoga tužilaštva, sudovi, advokatske kancelarije i javni beležnici.

ŠTA O PRAVNOJ BAZI INDOK PROPISI ONLINE
MISLE KORISNICI?

ZAKAŽITE PREZENTACIJU PRAVNE BAZE

Za više informacija možete nas kontaktirati na mail: info@kecgrupa.rs ili na broj: 0612550703