Uslovi za polaganje stručnog ispita iz BZR

Uslovi za polaganje stručnog ispita iz bezbednosti i zdravlja na radu

Bezbednost i zdravlje na radu (BZR) su postali još važniji aspekti poslovanja nakon stupanja na snagu Novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, broj 35/2023) od 7. maja 2023. godine. Prema novom zakonu, poslodavci su obavezni da angažuju stručno lice koje je položilo stručni ispit za obavljanje poslova iz oblasti BZR ukoliko imaju više od 20 zaposlenih. Ovo zakonsko rešenje postavlja jasne standarde i podiže nivo odgovornosti za sprovođenje mera zaštite na radu.

Nepoštovanje zakonskih zahteva može rezultirati ozbiljnim posledicama, uključujući visoke novčane kazne koje se kreću i do 1.000.000 dinara, što dodatno naglašava važnost kvalifikovanog stručnog kadra za BZR u svakoj kompaniji.

Obrazovni kriterijumi za sticanje licence BZR

Prema zakonu o BZR, za polaganje stručnog ispita sa kojim se stiče licenca za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu potrebno je imati stečeno visoko obrazovanje za pozicije savetnika za bezbednosti zdravlja na radu i saradnika za bezbednosti zdravlja na radu.

Savetnik za Bezbednost i zdravlje na radu mora imati visoko obrazovanje sa najmanje 240 ESPB bodova, posebno iz oblasti kao što su tehničko-tehnološke nauke, prirodno-matematičke nauke, biološke nauke, nauke o zaštiti životne sredine, fizičke nauke, fizičko-hemijske i hemijske nauke.

Saradnik za Bezbednost i zdravlje na radu može imati završen fakultet ili visoku školu sa najmanje 180 ESPB bodova iz tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka, medicinskih nauka ili društveno-humanističkih nauka.

Pripreme za polaganje stručnog ispita BZR

Kec grupa pruža sveobuhvatne pripreme za polaganje BZR stručnog ispita . Naš program obuhvata interaktivna predavanja, praktične radionice i visokokvalitetne materijale, sve je prilagođeno kako biste se uspešno pripremili za ispit. Naši predavači su vrhunski stručnjaci u ovoj oblati, sa bogatim praktičnim iskustvom i relevantnim akademskim pozadinama.

Ko su predavači?

Vera Božić Trefalt – Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu Bivša direktorica Uprave za bezbednost i zdravlje na radu;

dr Petar Bulat – Specijalista medicine rada i uži specijalista profesionalne toksikologije kao i radiološke zaštite;

Mr Sima Kosić – Ekspert za bezbednost i zdravlje na radu;

Ne propustite priliku! Prijavite se na naše pripreme koje se održavaju od 28. avgusta do 13. septembra 2024, kombinujući online predavanja i radionice uživo. Više informacija o pripremama i prijavljivanje možete dobiti klikom na dugme ispod.

Prijavite se

Оставите одговор