1686469725108918

Seminar:

DOKAZI
U KRIVIČNOM POSTUPKU

Kec grupa vas poziva na seminar: Dokazi u krivičnom postupku koji će održati 11.03. i 12.03. online, putem platforme “Zoom“. 
 
Kroz seminar će se učesnici upoznati sa dokazivanjem u krivičnom postupku iz operativnog rada policije. 
 
Šta je dokazivanje? 
Dokazivanje predstavlja složenu i raznovrsnu procesnu delatnost procesnih stranaka u krivičnom postupku s ciljem utvrdjivanja pravno relativnih i drugih činjenica u krivičnom postupku.
Proces dokazivanja sastoji se iz više aktivnostii koje se mogu kvalifikovati u otkrivanju dokaza, izvodjenju dokaza, proveravanju dokaza i oceni dokaza. Uobičajno je da se dokazivanje označava i kao dokazni postupak. Otkrivanje dokaza predstavlja aktivnost usmerenu na saznavanje da odredjeni činjenični podaci postoje u jednom ili više izvora koje se mogu upotrebiti kao dokaz spornih činjenica u jednoj krivičnoj stvari. Dokazi se mogu otkrivati u toku celog krivičnog postupka, a na izvore informacija se mogu ukazivati i u predistražnom postupku

AGENDA

PRVI DAN
 
Petak, 11.03.2022. od 17:00 do 20:00h
 
1. Mere i radnje policije u predistažnom postupku (prvi dan)
– Uloga tužioca u predistražnim merama i radnjama

2. Opšte dokazne mere i radnje
– Uviđaj
– Uzimanje uzoraka
– Veštačenje
– Privremeno oduzimanje predmeta
– Pretresanje
– Prepoznavanje lica i predmeta
 
DRUGI DAN
 
Subota, 12.03. od 12:00 do 15:00h 
 
3. Posebne dokazne mere i radnje (drugi dan)
– Opšta karakteristika posebnih dokaznih mera i radnji
– Krivičnopravni i kriminalistički značaj posebnih dokaznih mera i radnji
– Pojedine posebne dokazne mere i radnje
– Tajni nadzor komunikacija
– Tajno praćenje i snimanje
– Simulovani poslovi
– Računarsko pretraživanje podataka
– Kontrolisana isporuka
– Prikriveni islednik
– Postupanje s materijalom i aktima koji se sačinjavaju u vezi s posebnim dokaznim radnjama
 

ZA KOGA JE OVAJ SEMINAR?

Seminar je namenjen advokatima, sudijama, tužiocima, diplomiranim pravnicima i studentima pravnih fakulteta, kao i svima onima koji se kroz svoje zanimajnje imaju dodira sa pravom ili planiraju da se bave pravom ili da rade u policiji. 

Ukoliko konstantno radite na sebi i shvatate značaj edukacije ovaj seminar je pravo mesto za vas. 

Praktična znanja i iskustva koja ćete dobiti na ovom seminaru ne mogu se pronaći u knjigama i stručnoj literaturi te imate jedinstvenu priliku da saznate sve što vas zanima o dokazima i dokazivanju u krivičnom postupku sa aspekta policije. 

ZA KOGA NIJE OVAJ SEMINAR?

Ovaj seminar nije za one koji smatraju da sve znaju, da im nisu potrebne dodatne edukacije i neformalno obrazovanje za napredovanje u poslu, za one koji smatraju da je ulaganje u znanje trošak, a ne investicija, kao i za one koji su zadovoljni svojim položajem i ne planiraju dalje da napreduju, 

SERTIFIKAT

 

 

 

Svi učesnici dobijaju sertifikat u fizičkom formatu na kućnu adresu ili u elektronskom formatu. 

PREDAVAČ

Boban Pavlović, Inspektor unutrašnje kontrole MUP-a Srbije 

Završio je Kriminalističko- policijsku akademiju u Zemunu gde je stekao zvanje diplomirani kriminalista, a nakon toga i zvanje master kriminalista odbranivši master rad na temu: Uloga policije i pravosudnih organa u krivičnom postupku prema maloletnicima“
Pravni fakultet je završio 2016. kada je stekao zvanje diplomirani pravnik.

Karijeru u MUP-u Srbije započeo je 2013. zaposlenjem u Policijskoj stanici u Bečeju gde je vrlo brzo postao i komandir policijskog odeljenja u Bačkom Gradištu. Nakon toga je 2016. raspoređen na poziciju vođe sektora 1. kategorije u Policijskoj ispostavi Novo naselje, Policijska uprava u Novom Sadu gde već 2017. postaje pomoćnik komandira.
Od 2020. je na trenutnoj poziciji inspektora unutrašnje kontrole Sektora unutrašnje kontrole, Odseka – Centra u Novom Sadu.
 
Veliki deo svoje karijere proveo je u prikupljanju dokaza u krivičnom postupku radi dokazivanja krivičnih dela čime se i danas bavi. Znanje bazira na teoriji i iskustvu koje će učesnicima našeg seminara preneti.

POGLEDAJTE KAKO SU POLAZNICI SEMINARA ''ISTRAGA U KRIVIČNOM POSTUPKU'' OCENILI BOBANOVO PREDAVANJE:

CENA KOTIZACIJE:

3.000 din za članove loyality kluba, studente i nezaposlene

6.000 din za ostala lica

Nakon što popunite prijavni formular poslaćemo vam račun za plaćanje kotizacije i instrukcije za praćenje seminara.