1686469725108918

Seminar: Forenzički dokazi i kloniranje

Kec grupa vas poziva na seminar na kojem ćemo se baviti forenzičkim dokazima u krivičnom postupku i genetskim inženjeringom i kloniranjem. 

Ovo je prvi seminar na našim prostorima na kojem se obrađuje kloniranje kao jedna od tema. 

 

 

Prof. dr Oliver Stojković

Prof. dr Slobodan Savić

Cilj seminara: 

Upoznavanje učesnika sa postupkom genetskog inženjeringa i kloniranja i prikupljanjem forenzičkih dokaza u krivičnom postupku u okviru tema kojima ćemo se baviti na ovom seminaru.

Zbog čega je sudska medicina toliko značajna?

“Najznačajnija je za uspešno i efikasno sprovođenje sudskih postupaka. Šta je najinteresantnije za sud i tužilaštvo? Po mom mišljenju to je rešavanje nejasnih smrtnih slučajeva, naročito onda kada postoje okolnosti koje pobuđuju sumnju na neko krivično delo, naročito na ubistvo. U takvim slučajevima se od specijalista sudske medicine zahteva da utvrde poreklo smrti, odnosno da li je ona prirodna (uzrokovana nekim oboljenjem) ili nasilna (uzrokovana povredama), zatim uzrok smrti, kao i vreme njenog nastupanja. Ukoliko je smrt nasilna, od nas se dalje traži da procenimo da li je u pitanju ubistvo, samoubistvo ili zades. S tim u vezi moram da naglasim da je kod utrđivanja porekla nasilne smrti obdukcioni nalaz samo jedno od dokaznih sredstava, a potpuno sagledavanje slučaja moguće je samo na osnovu sveobuhvatne analize i svih ostalih dokaza prikupljenih uviđajem na licu mesta, drugim veštačenjima, izjavama svedoka…“ – Prof. dr Slobodan Savić 

 

Agenda:

Četvrtak, 04. 11. 2021. od 17: 00 do 21:00h

  • – Sudskomedicinski aspekti krivičnih dela protiv polnih sloboda
  • – Identifikacija i forenzička antropologija

Petak, 05. 11. 2021. od 17:00 do 21:00h

  • Kloniranje i genetski inženjering
  • DNK analiza

 

Kome je seminar namenjen? 

Seminar je namenjen diplomiranim pravnicima i medicinarima, studentima Pravnog i Medicinskog fakulteta, kriminolozima, sudskim veštacima, advokatima, sudijama, kao i svima koji žele da uče od našeg najvećem stručnjaka u toj oblasti. 

Vreme i mest održavanjao:

Seminar se održava online, putem platforme “Zoom“ u terminima navedenim u agendi. 

 

Predavači: 

Profesor dr Slobodan Savić

Profesor na Pravnom i Medicinskom fakultetu u Beogradu, zaposlen na institutu za sudsku medicinu.
Biografiju možete pročitati na sajtu Pravnog fakulteta 

 

Prof. dr Oliver Stojković

Profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i šef DNK laboratorije Instituta za sudsku medicinu u Beogradu.

 

 Cena: 
3000,00 za članove loyalty kluba, studente i nezaposlene 
6.000,00 redovna cena za ostala lica 

60e za plaćanje iz inostranstva 


Sertifikat: 

Svi učesnici dobijaju sertifikat u elektronskom formatu ili u fizičkom formatu na kućnu adresu. 

 Broj mesta je ograničen. 
 Prijavite se na vreme: