1686469725108918

BESPLATNO PREDAVANJE


USTAVNO PRAVO NA PRIPREMAMA ZA PRAVOSUDNI

 
Spremate Pravosudni ispit i želite da slušate prvi dan predavanja iz Ustavnog prava?
 
Kec grupa poklanja besplatno predavanje iz Ustavnog prava svima koji spremaju ili planiraju da spremaju pravosudni ispit.
 

Predavanje će se održati online 10. 10. 2022 od 17:00h do 21:00h.

 Predavač: Prof. dr Darko Simović, profesor na KPA 

Prijavite se na predavanje tako što ćete popuniti podatke u ovom upitniku.
 

Novi ciklus priprema za pravosudni organizujemo od 10.10.2022.
Više informacija o pripremama možete saznati na našem portalu:

www.kecgrupa.rs