Seminar: Sudskomedicinska istraga u krivičnom postupku

Kec grupa vas poziva na novi seminar: Sudskomedicinska istraga u krivičnom postupku koji će se održati 24.04.2021. i 25.04.2021. putem platforme “Zoom“

Kome je seminar namenjen?
Seminar je namenjen diplomiranim pravnicima i studentima Pravnih fakulteta, kao i svima onima koji žele da saznaju kako se odvija istraga u krivičnom postupku.

Vreme i mesto:
Seminar se održava online, putem platforme “Zoom“, a trajaće dva dana u terminima:

24.04.2021. od 12:00 do 16:00h
25.04.2021. od 12:00 do 16:00h


Preedavač:

Prof. dr Slobodan Savić profesor na Pravnom i Medicinskom fakultetu u Beogradu, zaposlen na institutu za sudsku medicinu.  

Agenda


1. Sudskomedicinska obdukcija i sudskomedicinsko veštačenje u istražnom postupku
– Pojam obdukcije – osnovni i širi značaj obdukcije. Da li je obdukcija veštačenje?
– Vrste obdukcija (kliničke i sudskomedicinske obdukcije)
– Naredba za sudskomedicinski obdukciju – Ko treba da vrši sudskomedicinsku obdukciju?
– Da li je lekar obducent stručno i pravno podoban da bude veštak u daljem istražnom i krivičnom postupku?

2. Značaj sudske medicine u istrazi slučajeva sumnjivih na ubistvo
– Značaj sudskomedicinske obdukcije za utvrđivanje ili negiranje ubistva
– Značaj sudskomedicinske obdukcije za donošenje odluke o vrstu ubistva u krivičnom pravnom smislu (obična, teška i privilegovana ubistva)
– Značaj telesnog pregleda osumnjičenog (optuženog, okrivljenog)
– Identifikacija povrednog oruđa i izvršioca
– “Urbane legende” – redosled nanošenja povreda, međusobni položaj žrtve i napadača, intenzitet i trajanje bolova i dr.

3. Uloga sudske medicine u istrazi saobraćajnih nezgoda i kod krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja
– Mehanizam povređivanja pešaka
– Identifikacija vozila i vozača koji je pobegao sa lica mesta posle povređivanja pešaka (Nepružanje pomoci licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi)
– Ko je bio vozač, a ko suvozač?

4. Veštačenje telesnih povreda
– Zadaci sudskomedicinkog veštaka u veštačenju telesnih povreda
– Načini i principi veštačenja telesnih povreda
– Kvalifikacija telesnih povreda – uloga sudske medicine u istrazi kod krivičnih dela lake i teške telesne povrede
Utvrđivanje povrednog oruđa, vremena povređivanja i načina nastanka povreda – primeri u vezi sa sa slučajevima rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

Pogledajte iskustva polaznika sa seminara: “Medicinsko veštačenje u sudskom postupku“ na kojem je predavao i Prof. dr Slobodan Savić:

Sertifikat:
Svi učesnici dobijaju sertifikat u elektronskom formatu ili u fizičkom formatu na kućnu adresu.

POKLON!

Svi učesnici dobijaju knjige:
– Priručnik za uviđaje
– Priručnik za tužioce o veštinama vođenja postupka;
– Vodič za primenu novog Zakona o krivičnom postupku
– Primena načela oportuniteta krivičnog gonjenja
– Priručnik za tužioce o veštinama vođenja postupka
– Priručnik za postupanje advokata u krivičnom postupku
– Priručnik za primenu alternativnih sankcija
– Tužilačka istraga


Cena:
3.000 din za članove loyality kluba, studente i nezaposlene
6.000 din za ostala lica

Učesnici seminara “Istraga u krivičnom postupku“ ne plaćaju kotizaciju i nije potrebno da popunjavaju prijavni formular.

Оставите одговор